De kern van de Gelderse Centrum Democraten is samengevat in onderstaand 10 punten programma.
                                                                                                                                      
                                                   

                             10 redenen om jezelf aan te sluiten en op ons te stemmen.

                     

        Voorwoord
 

Als lijsttrekker van de Gelderse CD ben ik er trots op u een programma te kunnen presenteren dat is opgesteld na inbreng van vele burgers.

U vindt er zaken in terug die vele burgers aangaan en die door mensen worden beaamd. De politiek zit er niet voor zichzelf maar voor U als burger. Op zijn minst kun je dan luisteren naar wat de mensen beweegt en wat ze willen. Aan de politiek dan de opdracht dat te vertalen in hun handelen.

De Gelderse CD heeft dat gedaan en zal dat ook blijven doen. De Gelderse CD denkt niet in links of rechts maar denkt aan de belangen van de burgers. Of dit nu de dak- en thuislozen zijn, de uitkeringsgerechtigden, of ondernemers, om zo maar een paar groepen te noemen.

De Gelderse CD is van mening dat in Gelderland de zon weer voor iedereen moet gaan schijnen. Daarom moet er meer aandacht komen om voorzieningen terug in de wijken te krijgen, meer eigen cultuur zoals venters, SRV- wagens, legitieme saamhorigheidsplekken, echte ondersteuning van de amateursport en gerichte ondersteuning van de kleine ondernemers die door de chaos in de Provincie financieel zwaar zijn getroffen. Hierbij kan de provincie financieel adviseurs die onverhoopt werkloos zijn geraakt, parttime inzetten om Gelderland economisch te stabiliseren. Voor voedselbanken schaam ik me. De Gelderse CD zet zich in voor een goed armoedebeleid. Geen bedelcapriolen meer in Gelderland. Met uw massale steun zijn wij in staat om van Gelderland weer een normale Provincie te maken.

De Gelderse Centrum Democraten hebben een lang verleden, welke aanzienlijke tijd terug gaat. 1994 als startdatum. De Gelderse Centrum Democraten zijn niet zomaar een partij. De Grondlegger van de partij is de man die voor totale omkeer zorgde, zoals zich nooit eerder in Nederlandse geschiedenis heeft afgespeeld. Het betreft de heer Hans Janmaat. Door het hele land vinden wij onze medestanders en aanhangers. De Gelderse Centrum Democraten blijven altijd bestaan! Desondanks heeft men in het verleden ons vaak willen opdoeken, door ons onterecht in een slecht en vals daglicht te stellen. De partij zal door haar transparante karakter en duidelijke standpunten, hierdoor niet uit het veld laten slaan. Argumenten zijn prima, maar daadkracht is doorslaggevend.

Om deze daadkracht sterk te maken, hebben wij de steun nodig van onze sympathisanten en stemmers.  

                    ik zal kort. omschrijven waar u dan voor Stemt.

 

                    1.Allochtonen stop door geheel Gelderland.

 

 Nederland was al in 1970 een vol land. De toename van de allochtonen werd nog erger na 1975. Toen op voorstel van de PvdA hele families van de gastarbeiders werden toegelaten. Na ruim 35 jaar later passen allochtonen zich nog steeds niet aan en eisen zelfs voor hun eigen doelgroepen steeds meer rechten op, ten kosten van de Nederlandse bevolking. Om nog meer economische vluchtelingen een halt toe te roepen, moet er per direct een allochtonen stop komen! Hiermee bedoelen wij dat er niet meer wordt klaargestaan bij onze grens, met een verblijfsplan en een zak met geld. We moeten om onszelf te beschermen, harder optreden tegen immigratiestroom. Wij worden zelf de dupe van de rommelige beslissingen in Den Haag en door dit te blijven benadrukken, zullen de ogen van een ieder wijd open staan omtrent dit standpunt.

                    2. Gelderse provincie daklozen/bedel vrij.

Wanneer men lekker wil winkelen door de stad op een vrije middag met een collega wordt men overal aangesproken door daklozen die bedelen. De reputatie van allen steden en plaatsen in de provincie Gelderland staan op het spel vooral tot de toeristen. Helaas dragen daklozen bij tot een verpaupert straatbeeld. Hoe is het toch mogelijk dat men daklozen niet kan opvangen? Hoe bestaat het toch dat de Gelderse provincie geen oplossing weet te vinden voor het dak-thuislozen probleem? Heel simpel de woningbouwcoŲperaties willen slechts snel en veel geld verdienen en weigeren daarom elke vorm van samenwerking als het gaat om huisvesting aan te bieden, Voor daklozen. Wat de Gelderse Centrum Democraten betreft moeten de woningbouwcoŲperaties door de provincie gedwongen worden daklozen woonruimte te geven waardoor de Gelderland dakloos/bedel vrij wordt.

                   
3. Veilig over straat.

 Het moet toch de normaalste zaak van de wereld zijn dat iedereen veilig over staat kan lopen. Maar als men naar het TV programma Opsporing Verzocht kijkt dan is de veiligheid ver te zoeken. De cijfers van de politie en justitie liegen er niet om de criminaliteit neemt alleen maar toe. Het zou oneerlijk zijn om te negeren dat meer dan de helft van de gevallen tijdens opsporing verzocht toch helaas geen Nederlandse komaf heeft (72%) Dit baart ook de Gelderse Centrum Democraten grote zorgen. Er moet daadwerkelijk iets gebeuren tegen overvallen, geweld tegen hulpdiensten en agressiviteit tegen ondernemers en hulpverleners.

                    4. Veel meer politie op straat.

De politie is met bureaucratie bezig. De politie moet weer zichtbaar op straat. Met het lik op stuk beleid komt de politie veel verder. De wijkagent moet beter in beeld komen waardoor burgers een veilig en vertrouwd aanspreekpunt hebben. Meer agenten zijn nodig tegen het harde crimineel gedrag van allochtone ophopingen in de wijken. Ook moet de politie weer te vertrouwen zijn en moet er zeker tijd zijn om aangifte te doen van wat dan ook. Het is te gek voor woorden dat men vaak nee op het rekest krijgt, als er iemand aangifte wil doen van bijvoorbeeld een gestolen fiets. Voor iedere toegelaten allochtoon dankzij de PvdA, Groen Links en het slappe kliekje er omheen, 2 agenten erbij!

 
                    5. Stop subsidie allochtone ondernemers.

 

De Linkse kerk ofwel de PvdA en Groen Links hebben tot hun eigen voordeel de allochtonen misbruikt. Puur om stemmen te winnen. Al 40 jaar lang. Er moet een eind komen aan het doodknuffelen van buitenlanders. Want de allochtonen spelen handig op de misplaatste solidariteit van de Linkse Kerk. Via overheidssubsidie weet de gewiekste allochtoon een shoarma, of pizzatent of een andere zaak over te nemen. Werkvergunningen leiden tot verblijfsvergunningen waardoor steeds meer allochtonen onterecht om economische redenen hier verblijven. De Gelderse Centrum Democraten willen per direct een subsidiestop voor allochtonen ondernemers.
 

                     6. Niet bezuinigen voor gehandicapten en chronisch zieken.
 

De landelijke en lokale overheden hebben de plicht om de zorg te waarborgen voor de zwakkere in de samenleving vooral moeten er goede voorzieningen blijven voor gehandicapten en chronisch zieken. Er mag geen verdere afbraak komen van de verzorgingsstaat waarvoor onze voorouders al hebben gestreden. De marktwerking in de zorg heeft gefaald. Zie de lange wachttijden en ook het papierwerk in de zorg. De verpleegde hulpverleners moeten meer budget krijgen. Dit zorggeld moet weggehaald worden bij de topmanagers en leden van raden van besturen van de zorginstellingen die ver hun zakken vullen boven de zogenoemde Balkenende-norm. De provincie Gelderland moet er samen met de gemeenten er op toe zien dat er voldoende gelden vanuit de WMO ter beschikking wordt gesteld voor voorzieningen zoals begeleid wonen en dagactiviteitencentra voor gehandicapten en GZZ-CliŽnten. De Gelderse Centrum Democraten willen per direct het bezuinigen stopzetten op de gezondheidszorg.

                   
7. Geen nieuwe moskee in Gelderland.

Per direct moet er een stop komen op moskeeŽn. De Nederlandse tolerantie kent zijn grenzen. Zeker als blijkt dat de bouw van moskeeŽn alleen kan plaats vinden door middel van verdachte geldstromen vanuit de Arabische wereld en afkomstig vanuit radicaal Islamitische hoek. De Imams predikten in de moskeeŽn alleen haat en onverdraagzaamheid jegens de westerse democratieŽn en tevens tegen Joden en de republiek Israel. Het is niet toegestaan dat er in moskeeŽn op Nederlandse bodem nog langer de Holocaust wordt ontkend. MoskeeŽn zijn broeinesten van radicale ideeŽn geworden, die weleens omgezet kunnen worden tot terroristische daden. Ook is gebleken dat de moskeeŽn geÔnfiltreerd worden door de Turkse beweging de Grijze Wolven. De Moskee is het symbool geworden van haat en onverdraagzaamheid daarom moet er per direct een stopzetting van de moskeeŽn in de provincie Gelderland en Nederland plus geheel Europa plaats vinden.

                    8. Verlagen van belastingen.
 

 De belasting voor de Gelderse Nederlandse burgers is veel te hoog. Vooral het Nederlandse bedrijfsleven wordt hiervan de dupe. Daarom moet de belasting worden verlaagd. Ondanks alle accijnsverhogingen komt de staat steeds weer tekort en wordt het afgedaan met een nieuwe reden om de accijns te kunnen verhogen. Wij als burgers moeten hier steeds in mee, terwijl wij niets kunnen doen tegen het tekort. Daar moet een halt toe geroepen worden, zodat het belastinggeld vele malen effectiever gaat worden verdeeld. 

                  
  9. Verhogen van zorg en begeleiding voor ouderen.

In iedere provincie moet er een onafhankelijke gezondheidscommissie worden opgericht die naar oplossingen zoekt voor de problemen in de ouderenzorg. Vrijwilligers, familieleden, en thuiszorgorganisaties moeten meer gewaardeerd worden door de lokale overheden. Er moeten meer gelden en middelen ter beschikking worden gesteld voor de zorg en begeleiding van ouderen. Er moet ook op worden toegezien dat alleen ervaren verpleegkundigen aan ouderen zorg verlenen. Aan de onvrede in de zorg moet liefst vandaag nog een eind komen. De onafhankelijke provinciale gezondheidscommissie moet er op toezien dat de ouderen centraal staan en de juiste zorg krijgen in plaats van de marktwerking zogenaamd te stimuleren in de zorg.

                   
10. Stop positieve discriminatie.
 

 De zogenaamde positieve discriminatie werkt juist willekeur en onrecht in de hand. autochtone die goede kwaliteiten hebben worden bij voorbaat al afgewezen omdat men de voorkeur geeft aan allochtone.  Autochtone krijgen nu de rekening gepresenteerd om het feit dat in het recent verleden allochtone werden gediscrimineerd waardoor nu positieve discriminatie niet meer is weg te denken uit de maatschappij. Er moet nu eindelijk een meldpunt komen die juist de positieve discriminatie aan de kaak stelt. Een bedrijf of instelling moet te allen tijde het recht behouden om de beste kandidaat te kiezen.
 

                              Nawoord;

 
Er is veel aan de hand in Nederland. De tijd is aangebroken om hier weer rust te brengen door het afschaffen van zo veel mogelijk bureaucratie en te luisteren naar de doorsnee mens. Deze rust kan zich niet ontwikkelen tijdens deze complete afbraak van ons welvaart stelsel, waardoor alle onlusten dagelijks door de burgers zelf moet worden gecorrigeerd. Onze voorouders hebben zeer hard gewerkt aan een systeem waarin iedereen zoveel mogelijk aan bod kwam en niemand uit het oog verloren werd. Dit systeem is stukje bij beetje omgekeerd en afgebroken door ons kabinet. Het is terecht gekomen bij linkse partijen en (allochtone) mensen die hier totaal geen inbreng in hebben, maar intussen wel de boterham van Jan Modaal inpikken. Tot grote ergenis van alle Nederlanders. Ons kabinet heeft vele jaren op rij de kiezer bedrogen en plannen in de wachtrij gezet, zodat u en ik er niet direct achter konden komen wat er nou aan hervormingen doorgevoerd zou worden. Wij zijn die partij die onze stem zal blijven gelden aan het adres van alle achterbakse zieltjeswinners die ons nu al veel te lang hebben voorgelogen. Wij kunnen dat verschil maken. Tijd voor opschoning.

                                                                                           Reageer