donderdag 15 september 2011    

                                            PVV- Statenlid is nog altijd Turkse

                                         

Het PVV-Statenlid Petra Kouwenberg uit Arnhem bezit nog altijd een dubbele nationaliteit. Het is haar een halfjaar na haar installatie als Statenlid nog niet gelukt van haar Turkse nationaliteit af te komen. In maart ontstond grote commotie toen bleek dat Kouwenberg zowel Turks als Nederlands is

Zij had dit niet bij de partij gemeld en zei dat ze zelf van niets wist.

De G CD is fel tegenstander van dubbele nationaliteiten, er werd in het verleden moties van wantrouwen in ingediend tegen politici van andere partijen die een dubbel paspoort hadden.

Kouwenberg kondigde daarop aan haar Turkse nationaliteit in te leveren. Met die belofte kon ze toch haar plaats in Provinciale Staten innemen.

Maar een halfjaar later blijkt Kouwenberg nog altijd twee nationaliteiten te hebben. Volgens de PVV fractievoorzitter Marjolein Faber ligt de aanvraag tot denaturalisatie in Turkije, waar nadere gegevens uitgezocht moeten worden. Ze vindt dat Kouwenberg voldoende moeite doet om van haar Turkse nationaliteit af te komen.

Ook heeft ze geen klachten over de medewerking van het Turkse consulaat in Nederland. „De zaak zit vast in de bureaucratie in Turkije.”

----------------------------------------------------------------------------------

                             

Het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van Petra Kouwenberg.