Nu is de tijd. Niet aarzelen maar doen!

Hoewel de regering de luchtalarmen wil verwijderen voor 2017, terwijl de dreiging op oorlog alom blijft toenemen, snappen wij allemaal niet.Bezuinigen wanneer dit moreel onverantwoord is brengt geen oplossingen.De tijd draait immers door. Uw leesmoment is inmiddels ook al verleden tijd. Als ook u vindt dat we NU iets moeten doen, dan zouden we het al gedaan moeten hebben.De inhoudelijke betekenis van 'de kop' dringt zich met de dag sterker op aan de Gelderse CD en bij u ook.Er zijn factoren in het dagelijks leven, die verlammend werken op de moraal. Zijn we definitief overgeleverd aan fanaten of …. Is er (nu) nog wat aan te doen? Wij van de Gelderse CD zeggen JA, er is wat aan te doen. Wilt u bijdragen aan oplossingen voor het geheel? Graag zelfs.

 5e colonne

Ja, de Gelderse CD en u kunnen wat doen, maar er mag niet veel tijd meer verloren gaan. Elke dag (let op: elke !!) komen er gelukzoekers, echte en gefingeerde vluchtelingen, gezinsherenigers en gezinsvormers Nederland binnen.  Ze komen om hier te zijn, te blijven en …. zich te vermenigvuldigen. Wat dat laatste betreft hoef de Gelderse CD niet uit te leggen dat die vermenigvuldiging in beduidend rapper tempo plaats vind dan bij de autochtone bevolking. Die vermenigvuldiging verloopt nog kansrijker dan in het land van herkomst omdat de medische zorg hier veel beter is. Het past uitstekend bij hun doel: de vorming van een substantiële 5e colonne. Daarmee vorderen ze gestaag. De dreiging neemt toe, terwijl u leest.

Wat kost het?

Zodra ze binnen onze grenzen zijn gaan ze klauwen met geld kosten. Dak boven hun hoofd, voeding, kleding, inrichting van de woning, zakgeld (bijstand), begeleiding (juridisch, medisch, maatschappelijk enz.), onderwijs, enz. Voor vrijwel elke binnenkomer zijn dat zeer langdurige kosten. De kans dat deze migranten in eigen onderhoud kunnen voorzien, afgezien nog van de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de kosten van de samenleving, is verwaarloosbaar klein tot absoluut afwezig, nihil. Het onderwerp voertaal is al iets om hoog in het vaandel te hebben in Nederland. Laat men op de werkvloer, bij instanties en in de supermarkt gewoon Nederlands spreken met elkaar.

Extremistische moslims blijven extremisten.

Hoewel het in de papieren loopt zijn dat toch maar centen. Belangrijker is, wat brengen ze als geestelijke bagage mee? Mentaliteit. Levensbeschouwing. Jihad-bereidheid of Jihad-sympathie. Hoewel het aantal slinkt zijn er toch nog (te) veel  Nederlanders die argeloos denken dat immigranten op den duur constructieve leden van onze samenleving zullen gaan worden. Die kans is heel erg klein. Zowel binnen als buiten de moskee houden ze elkaar voor dat ze moslims zijn voor het leven en dat het doorwerkt tot in een oneindig nageslacht. Het moslim zijn heeft invloed op het karakter van onze samenleving. Onze cultuur wordt er mee geconfronteerd. De weg-met-ons-mentaliteit van de linkse politieke, journalistieke en (semi-)wetenschappelijke elite versterken dit proces. Het moedigt moslims aan om zich als moslim te (blijven) profileren. Wie wel eens naar moslim omroepuitzendingen kijkt kan waarnemen dat het gif van de extremistische islam (= per definitie antiwesters) in een constante stroom wordt uitgestrooid in het Arabisch, waardoor meerdere landen dit propaganda kunnen meeluisteren en naleven. Vaak wordt respect afgedwongen door dit door de man te laten verkondigen. Zelfs via muziek verspreid zich dit. Dit bevordert integratie niet. Sterker nog. Het verhindert integratie en zet om in een durende antiwesterse, anti-Nederlandse houding, met dreiging op zwaardere sancties tegen ons gericht (gezien hun extremistische aard.)

Begrip maar geen respect

De Gelderse CD heeft begrip voor ‘goedwillende’ moslims, die in navolging van hun ouders bij dat ‘geloof’ blijven. Let op: Begrip maar geen respect want als ze echt na zouden denken dan zouden ze, net als wij, kunnen concluderen dat het waandenkbeelden zijn en dat de ‘instructies’ van de dwaalleraar, die zich voor profeet uitgaf, immoreel en allesbehalve goddelijk geďnspireerd zijn, maar extremistisch van aard. Daar heb je alleen maar nuchter verstand voor nodig en het lef om afstand te doen van wat je met de paplepel is ingegoten. Helaas moet hierbij aangetekend worden dat het gebruik van gezond verstand wel gevaarlijk is, want de islamitische gemeenschap staat afvalligheid niet toe. Daar hebben de grondleggers van deze dwaalleer aangenomen en opgelegd gekregen. Afvalligheid kan zelfs met de dood bestraft worden.

Wat moeten we doen?

We moeten de politieke strijd aanbinden met de NSB-ers in ons midden. De tolerante regeerders, politici, (beleid-)ambtenaren, journalisten en tv-presentatoren die ons voorhouden dat het allemaal wel meevalt. Dat geldt natuurlijk in sterke mate voor de politieke partijen die de tsunami van extremistische moslims veroorzaakt hebben. Onze steun moet uitgaan naar partijen die de extremistische islam afwijzen en die er werk van willen maken om de instroom te stoppen en re emigratie te bevorderen. Dan komen we uit bij de Gelderse CD  die de standpunten innemen die eigenlijk door de regeringspartijen uitgedragen zouden moeten worden. Immers, de islamdoctrine is in strijd met de principes, programma’s en doelstellingen van ook de regeringspartijen. Zij verloochenen echter waar ze voor staan. Ze vertroetelen de islam uit angst voor extremisme.

Daar moet u zijn!

De Gelderse CD  staat flink hoog genoteerd in de peilingen terwijl de andere partijen steeds meer terrein verliezen. Dat zegt echter niks. Het zijn maar dagkoersen. En die peilingen worden gehouden door anderen dan die partijen zelf. Het is zaak dat zoveel mogelijk mensen zich committeren aan deze beweging. Wie zich bindt zal met vrijwel zekerheid ook op die partij stemmen als er verkiezingen zijn. Er wordt vaak geklaagd dat men slechts op 1 dag in de 4 jaar en dan voor een klein momentje iets aan de democratie kan doen. Dat is niet waar. Als u zich aansluit bij de Gelderse CD dan haalt u het moment van invloed uitoefenen naar voren en kunt u door actief deelnemen op door u gewenste momenten van die periode van vier jaar uw energie in de gekozen richting gebruiken als sympathisant, danwel beleidsbepaler. Dit dient echter wel door gunstige inbreng van u in verdienste gesteld worden. Dit moet u dus verdienen.

Sluit aan

Om soms begrijpelijke redenen is het niet mogelijk om je eigen aan te sluiten bij de        Gelderse CD. De infiltranten van links staan te popelen om de Gelderse CD van  binnenuit kapot te maken, zoals ze jarenlang met elke rechtse groepering gedaan hebben.  We moeten vertrouwen hebben in de Gelderse CD dat koers houd. Wordt donateur en neem deel aan de inspraakmethodes die de Gelderse CD open stelt. Wacht er niet mee wees niet bang, maar doe het nu, want de Gelderse CD moet klaar zijn voor de volgende verkiezingen. Maak u los uit dat bizar grote volksdeel van 98% (!!) dat zich niet aan een politieke partij heeft verbonden. Als de peilingen correct zijn dan hebt u al wel besloten maar het nog niet geconcretiseerd. Doe dat alsnog. U heeft belang bij de Gelderse CD en wij bij u indien u inbreng van waarde kunt aandragen, waar u een eerlijke kans voor zult krijgen. Dit zal nader worden beoordeelt.

Netwerk

Elk mens heeft een netwerk. De een wat groter dan de ander. Gebruik dat netwerk om de gedachte in dit verhaal door te geven. We moeten af van die grote mate van afzijdigheid. Als  Nederland, zoals het was, u lief is, zet u dan in om de NSB'ers uit de Gemeente raden, provinciale staten en eerste en tweede Kamers te verdrijven. Uw kinderen en kleinkinderen zullen u dankbaar zijn.

Voor inlichtingen tel:  06-26446950  06-83856968

                                  

                                       

                                                                                                                    Terug