De immigratiecijfers rijzen de pan uit. Sinds 1995 zijn de aantallen nog nooit zo hoog geweest. Maar onze Gerd weet het zeker: onze minister voor immigratie Gerd Leers (CDA) denkt dat de enorme stijging van het aantal personen dat voor gezinshereniging naar Nederland komt, vooral komt door de aanwezigheid van.... kennismigranten. Hij erkent wel dat zijn conclusie een kwestie van duiden is van cijfers. Zou hij soms aan magische numerologie doen?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e Oleg Popov van het kabinet

Het kabinet wil dat immigranten hun eigen inburgering regelen. Subsidies voor allochtonenclubs worden afgeschaft. Zegt men. Goed dat burgers worden aangesproken op eigen verantwoordelijkheid. Leers zei dat onlangs in de Tweede Kamer.

Nadere analyse

Een kennismigrant is een vreemdeling die in een ander land mag werken vanwege zijn (wetenschappelijke) kennis. In 2010 werd overigens al bekend dat er onder die 'kenniswerkers' ook 'wokprofessoren' zitten...

Vorige week werden cijfers bekendgemaakt over het aantal asielige zoekers dat in de eerste helft van dit jaar naar Nederland zijn gekomen. Daaruit bleek dat het aantal personen dat een beroep deed op gezinshereniging, sterk is toegenomen. Het aantal steeg van 1.200 in de eerste helft van vorig jaar naar zo'n 6.800 dit jaar. Een dikke vervijfvoudiging! Het gaat (alweer volgens Leers) veelal om mensen uit India, China, Japan, Turkije en zelfs de VS.

Leers omschrijft zijn conclusie nog wel als 'een kwestie van duiden' van de cijfers. Hij erkent dat er nog een 'nadere analyse' moet worden gemaakt.

Scheve verhouding

Vorig jaar kwamen er 154.000 mensen naar Nederland. Dat zijn er ruim 420 PER DAG.

Het gaat (volgens Leers dan) voor tweederde om mensen uit de Europese Unie en mensen die al een Nederlandse pas hadden. Hij benadrukte dat het 'asiel shoppen' moet worden voorkomen. Het aanvragen van asiel moet in alle landen van de Europese Unie dezelfde kansen bieden. 'Het moet niet uitmaken, maar de verhouding is nu scheef. 90 procent wordt opgevangen in 10 procent van de lidstaten.'

Onze Gerd weet het allemaal goed te brengen en hij doet precies waarvoor het CDA hem heeft ingehuurd: het dwarsbomen van de PVV-G CD en de grens van ons land wagenwijd openzetten. Voor 'kenniswerkers' uiteraard.