Arnhem in de toekomst donkerbruin

In de toekomst wordt de stad Arnhem in meerderheid bevolkt door 'verrijkende' allochtonen.  Op dit moment is nog maar 52 procent van de Arnhemmers geboren met een Nederlands paspoort.

Surinamers

In 1990 was nog 60 procent van Arnhem autochtoon, nu is dit 52 procent. Arnhem telt op dit moment 44.000 minder inwoners met Nederlandse wortels dan tien jaar geleden. De trollystad telt nu
145.417 inwoners (per 31 dec. 2008, bron: CBS)

Na ArnhemseNederlanders vormen Surinamers de grootste etnische groep, gevolgd door Turken en Marokkanen. De bevolkingsgroei is het sterkst onder Antillianen en Marokkanen.  telt nu 30 procent meer Antillianen en 26 procent meer Marokkanen dan tien jaar geleden.

Jongeren

De aanwas van allochtonen heeft vooral plaats 'van onderop' Onder twintigers en dertigers is het aantal allochtonen relatief hoog. Maar het grootste aandeel hebben zij in de leeftijdscategorie van nul tot veertien jaar. In deze groep is 62 procent allochtoon.