Gelderse Centrum  Democraten         

Het doel van de partij is, het algemeen welzijn van het Gelders Nederlands volk te bevorderen op de grondslag van normen en waarden zoals die zich in de loop van de Europese geschiedenis onder invloed van christendom en humanisme hebben ontwikkeld.  Deze normen en waarden liggen ten grondslag aan de centrumdemocratische ideologie, op welke het partijprogram gebaseerd is.                

De kern van deze ideologie omvat, enerzijds het streven naar behoud en ontwikkeling van de Gelders Nederlands staatkundige en culturele identiteit, en anderzijds het bevorderen van de nationale saamhorigheid in ons Gelderland door te trachten ongewenste tegenstellingen tussen onderscheiden geledingen, in de Gelders Nederlandse samenleving te (doen) brengen, waarbij wordt uitgegaan van de volstrekte gelijkwaardigheid van die maatschappelijke geledingen.

     De voorzitter.                                                                        

                                                                                   

                                                                                                             Voorwoord