Al jaren roept de G CD , dat allochtonen landelijke bestuurders met een dubbel paspoort het Nederlandse ontnomen dient te worden en op het paspoort van origine uitgezet dienen te worden.

 

Deze boodschap is nog steeds hier in GL niet doorgedrongen . en vooral voor criminele jongeren met een dubbele nationaliteit de Nederlandse te ontnemen en samen met hun ouders uit te zetten .
Iedereen roept telkens weer aan de linker kant van dit is discriminatie .Op grond waarvan?? Het enige artikel dat discriminatie verbiedt, maar tegelijk ook omschrijft, is artikel 1 van onze grondwet. En artikel 1 van onze Grondwet stelt duidelijk, dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Ik heb geen dubbel paspoort. U wel? Iemand met een dubbel paspoort is geen gelijk geval in de zin van artikel 1 van de grondwet. En als we dat Nederlandse paspoort wegens crimineel gedrag intrekken, dan houden we een buitenlander over. En die hebben nu eenmaal, ook op grond van artikel 1 van de grondwet niet de gelijke rechten (en plichten) als een Nederlands staatsburger. Denk maar aan stemrecht. En nog veel meer.

 

Zowel op grondwettelijke als op internationaal juridische gronden is er geen enkel beletsel om iemand zijn tweede (Nederlandse) paspoort in te trekken bij bewezen crimineel gedrag. En vervolgens ons land uit te flikkeren. Dat is ons goedrecht nu eenmaal, om niet-Nederlandse criminelen uit te zetten. Of spionnen. Of wie we maar willen.

Dus er is geen sprake van discriminatie , alleen linkse idioten die geen benul hebben van wetgeving en die de tekst van artikel 1 van de Grondwet nog even goed tot zich door moeten laten dringen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            Proef opvang asielzoekers gestopt

                             

Gemeenten moeten stoppen met de begeleiding van uitgeprocedeerde alleenstaande jonge asielzoekers. Een proef in 20 gemeenten om deze vluchtelingen te laten terugkeren of alsnog aan een verblijfsvergunning te helpen, heeft te weinig opgeleverd.

Dat heeft minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) woensdag laten weten aan de Tweede Kamer.

Geen subsidie meer

Uit een onderzoek blijkt dat na anderhalf jaar twee derde van de asielzoekers nog geen zicht heeft op vertrek of een vergunning. Bij de Dienst

Terugkeer en Vertrek, die normaal gesproken gaat over uitgeprocedeerde asielzoekers, ligt dit een stuk lager.

De 20 gemeenten die de jonge asielzoekers hielpen, kregen daar 5 miljoen subsidie voor, waarvan bijna 4 miljoen van het Rijk. Leers wil er geen geld meer insteken.

Vrijheidsbeperkende locatie

De gemeenten mogen ook geen opvang meer verlenen aan mensen die het land uit moeten. De asielzoekers die meededen aan de proef, gaan naar een zogeheten vrijheidsbeperkende locatie, een asielzoekerscentrum of naar gezinsopvang.

Het ging om mensen die voor hun 18e zonder ouders naar Nederland kwamen om asiel aan te vragen, maar inmiddels volwassen zijn.

Op straat

PvdA-Kamerlid Hans Spekman vindt dat Leers veel te snel concludeert dat het project niet werkt. Hij is er nog steeds van overtuigd dat de gemeentelijke steun aan deze groep asielzoekers hun wel perspectief kan bieden. Hij is bang dat ze nu op straat belanden.

Als wethouder in Utrecht stond Spekman aan de wieg van deze vorm van begeleiding.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusie

Kan de Dhr. spekman/pvda ze zelf niet in huis nemen en zelf de kosten betalen. Eens kijken hoe rood socialistisch zijn hart is. Misschien tot de voor deur, zolang anderen maar betalen. Ik stel voor dat de mensen die zo opkomen voor asiel zoekers zoals,,de asiel advocaten,pvda ers,gl ers,sp,ers etc,etc,vluchtelingenwerk en dat soort subsidie clubjes. De ama,en andere asiel emigranten zelf in huis nemen en zelf voor de kosten opdraaien. Laat zien dat het je niet om subsidie of baan gaat maar om de mensen gaat,neem ze in huis.En val de andere Nederlanders er niet mee lastig. Weer 5 miljoen naar de klote, had het in de ouderenzorg gestopt, maar ja ?

End G CD. Gelderse Centrumdemocraten.