CD: Stop export uitkeringen!

De CD vindt dat er een halt toegeroepen moet worden aan de export van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en kinderbijslag naar landen buiten de EU.

“Het is onbegrijpelijk dat mensen met behoud van een uitkering een luxueus leven kunnen leiden onder de tropische zon, terwijl wij hier mogen ploeteren om deze uitkering te financieren”, aldus de CD
“Dat het UWV ook nog vliegtickets en hotelovernachtingen betaalt voor een herkeuring, is natuurlijk helemaal van de zotte!"

Ook vindt de CD het de hoogste tijd dat de export van kinderbijslag voor kinderen buiten de EU wordt gestopt.

In de Telegraaf van 25 februari 2009 “Snoepreisjes voor WAO’ers” dat herkeuringen voor in het buitenland woonachtige arbeidsongeschikten volledig worden gefinancierd door UWV en niet door de arbeidsongeschikte zelf?  extra kosten zijn hiermee jaarlijks gemoeid.

Uitkeringen en toeslagen worden geëxporteerd naar landen buiten de EU,
Uitbetalingen worden  niet aangepast aan het welvaartsniveau van het bestemmingsland  waarom niet?

Er worden uitkeringen en toeslagen fiscaal  belast in Nederland voor een niet-ingezetene, in het woonland ?  of dit laatste worden  belastingtarieven verlaagt.

De CD is het er niet mee eens dat arbeidsongeschiktheidsuitkeringen niet bedoeld zijn voor Nederlanders die ervoor gekozen hebben om zich buiten de EU te gaan vestigen?

De  economie wordt misgelopen doordat deze uitkeringen in het buitenland worden besteed en niet in Nederland