Diepe armoede bedreigt minima Arnhem

ARNHEM - Mensen met een uitkering krijgen de komende jaren te maken met een opeenstapeling van bezuinigingen. Daarvoor waarschuwt het stadsbestuur van Arnhem in de nota ‘Toekomstgericht bezuinigen’. Veruit de meeste kortingen komen voort uit plannen van het huidige kabinet. Een klein deel betreft bezuinigingen die Arnhem zelf door wil voeren.

Het college van burgemeester en wethouders waarschuwt dat Arnhem zo’n 3 miljoen euro zal moeten bezuinigen op de re-integratie van langdurig werklozen. Tevens wil het kabinet een maatregel invoeren waarbij inwonende het recht op bijstand kwijt raken, zo blijkt uit de nota. Dat betekent een aanmerkelijke verscherping van de huidige praktijk. ‘Voordeurdelers’ krijgen nu nog te maken met korting op hun uitkering. Jongeren tot 27 jaar maken nagenoeg geen kans op steun meer.

De kortingen op de schuldhulpverlening vergroten de kans op huisuitzettingen, vreest het college. Voor extra armoedebeleid is vanaf 2012 niets meer geregeld. Om die reden verwacht het college dat meer mensen een beroep zullen doen op bijzondere bijstand. B en W pleiten voor meer maatwerk ten opzichte van de uitkeringsgerechtigden. Dat leidt echter tot verzwaren van het takenpakket van de gemeente terwijl er juist taken zouden worden afgestoten. Ook de invoering van de wettelijke plicht tot ‘tegenprestatie naar vermogen’ in de vorm van ‘maatschappelijk nuttige activiteiten’ vereist meer controle.

Het stadsbestuur acht overleg nodig met particulier initiatief op het gebied van armoedebestrijding, waaronder de Voedselbank.