Gemeente adviseert Turken om door te gaan met inburgering (22-09-2011)

De gemeente Arnhem gaat alle Turkse inwoners die met inburgering te maken hebben per brief informeren over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de inburgeringplicht.

De Centrale Raad van Beroep heeft beslist dat Turkse burgers niet verplicht kunnen worden om in te burgeren op basis van de Wet Inburgering. De inburgeringplicht is volgens de Raad in strijd met afspraken tussen de Europese Unie en Turkije.
 
Op dit moment zijn 431 Turkse burgers opgeroepen voor een inburgeringtraject, waarvan er 227 een traject bij de gemeente volgen. Hoewel Turkse burgers niet meer verplicht kunnen worden in te burgeren op basis van de Wet Inburgering, hecht de gemeente met het kabinet daar toch grote waarde aan. De gemeente raadt deze inwoners dan ook aan door te gaan met de inburgeringcursus die ze volgen.

Voor Turkse inwoners die een uitkering hebben, is de inburgeringcursus onderdeel van het re-integratietraject. Zij moeten het traject afmaken om de kans op werk te vergroten, zodat zij zo kort mogelijk een uitkering nodig hebben.
 
Spreken en lezen van de Nederlandse taal en kennis over de Nederlandse samenleving zijn belangrijk voor onder meer het vinden van werk en om mee te kunnen doen in de maatschappij. Het behalen van het inburgeringexamen is bovendien een voorwaarde om Nederlander te kunnen worden. Redenen te over, aldus de gemeente, om de cursus af te maken. Temeer omdat de gemeente de cursus nu nog betaalt voor wie al is gestart. In de toekomst kan dat niet meer.
 
Of en hoeveel Turkse mensen van plan zijn te stoppen met de inburgering is momenteel nog niet bekend. Volgens de gemeentelijke afdeling inburgering hebben al veel Turkse inburgeraars te kennen gegeven door te willen gaan met hun opleiding.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De Turken hanteren andere Normen en Waarden als Wij Nederlanders.
Zowel in Zaken als Privé. Zo vinden zij dat vrouwen en homo's minder waardig zijn.

En dat de islam een geloof is, dat moet overheersen.
Turken en zo zeggen zij zelf zien afwijken van hun normen en waarde als afzien van hun nationaliteit.

Vandaar dat men dit volk niet ( er) herkend en er angstig voor is.
Dit heeft niets te maken met haat, maar met angst voor het totaal vreemde.

Nederlanders zien er verschillend uit, maar zijn altijd wel familie van elkaar.
Als 1 groot gezin dat Holland heet.
Als men in het archief zoekt, ziet dat iedereen met elkaar op 1 of andere manier verbonden is.
We zijn allen opgeroeid met dezelfde samenloop van omstandigheden sociaal gezien.
Zoals: Eerst kleuterschool dan, .... en dan .... etc.

En hebben lief en leed gedeeld zoals tv, en actualiteiten.
Ook hebben onze ouders en grootouders dit en dit met de huidige generaties gedeeld.
Zodoende zijn alle Nederlanders aan elkaar verbonden.
Nog voordat men handel kan drijven met elkaar, en goederen kan fabriceren,
heeft men deze normen en waarden nodig om samen te kunnen leven met respect.

Dit ontbreekt het de Turken en zijn tevens nog steeds als land.
Niet door de verlichting heen, van de Franse Revolutie.

Dit is een ernstige zaak. Bovendien wordt een Turk niet echt een Nederlander op papier.
Hij behoud daarbij zijn eigen nationaliteit en paspoort, maar heeft tegelijkertijd wel recht,
op alle voorzieningen en geld en subsidie die er beschikbaar zijn in ons land.

Men hoeft niet veel gestudeerd te hebben om te zien dat dit niet klopt.
Dit is oneerlijk tegenover zowel de rest van de turken in Turkije zelf.
Als tegen de Hollanders..

Toch blijven de Turken binnen stromen als water.
De vraag is en blijft wie heeft hier baat bij?
Wie is er verantwoordelijk voor?
Wie zal dit ooit stoppen?


Daisy
Pers & PR
Gelderse CD

                        http://www.geldersecentrumdemocraten.nl/contackt.htm