01-04-2011     

                      Moe-landers

Oost-Europeanen zijn kennelijk het nieuwe immigratieprobleem. De Gelderse CD ageert al jaren tegen de vrije toegang van Oost-Europeanen tot Nederland. De G CD ziet wijken verloederen, de daklozenopvang vollopen en vreest een run op de bijstandsloketten. De G CD wil Polen, Bulgaren en Roemenen terug kunnen sturen als ze geen werk hebben en wie hier langer dan een jaar of vier is verplicht laten 'inburgeren'. De G CD klaagt over het 'dogma' van de open grenzen binnen de Europese Unie.

Politiediensten zien steeds meer Oost-Europeanen in hun misdaadstatistieken. Ze heten in die kring 'Moelanders', naar het politiekcorrecte etiket 'Midden- en Oost-Europeaan' dat hun vaderlanden in het jargon van de Europese Unie kregen opgeplakt. Vakbonden klagen dat Polen, Bulgaren en Roemenen worden 'uitgebuit' - vooral door malafide uitzendbureaus, maar ook door firma's die een betere reputatie hebben. Dat de vakbonden klagen, is ongetwijfeld ingegeven door medeleven met de Moelanders, maar zeker ook door het loondrukkende effect dat de geďmporteerde arbeid voor Nederlandse vakbondsleden heeft.

Inmiddels buitelen onze verlichte ministers over elkaar heen bij het aanpakken van MOE-problemen. Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) wil Polen gemeentebelasting laten betalen, uitzendbureaus het vuur aan de schenen leggen en iedereen terugsturen die hier niets nuttigs doet. CDA-minister Gerd Leers (Immigratie) wil wie misdaden pleegt weg kunnen sturen....

Je vraagt je in gemoede af of dat niet allemaal te voorzien was. Het antwoord luidt: jazeker, maar iedereen die nu klaagt, wenste eerder oogkleppen op te zetten. Economen van het Centraal Planbureau hebben nu spijt als haren op hun hoofd dat ze in 2003 na raadpleging van wat door de Europese Commissie gesubsidieerd onderzoek zeiden dat het zo'n vaart niet zou lopen. Een 'paar duizend' Moelanders per jaar en slechts een enkeling zou blijven. Het zijn er inmiddels al zo'n 200.000. En steeds meer blijven, al dan niet in de daklozenopvang.

De PvdA van Marnix Norder was er bij monde van toenmalig premier Wim Kok tien jaar geleden als de kippen bij om de Moelanders meteen na hun EU-lidmaatschap in 2004 vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt te verlenen. PvdA-Kamerleden hoonden nadien alles en iedereen weg die de grenzen voorlopig of gedeeltelijk dicht wilden houden. De vakbonds-CDA'ers waren destijds al beducht voor de toestroom, maar de tuinbouw-CDA'ers wonnen het pleit voor goedkoop en kneedbaar personeel. De ondernemerslobby was (zoals altijd) voor het wijd openzetten van de grenzen en de VVD meestal ook. Uiteindelijk was het een kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie dat vier jaar geleden de grenzen volledig opengooide. Nu het enthousiasme is geluwd, moeten de Roemenen en Bulgaren nog even wachten voor ze zonder werkvergunning de arbeidsmarkt mogen betreden. Ze zijn er intussen wel, mét vergunning, illegaal, of als nep-on-dernemer.

We hadden ze nodig, zo heette het steeds maar weer. Voor de economie, zo heette het. Maar als dat zo is, waarom moeten er dan nu door de overheid betaalde inburgeringscursussen of (zoals PvdA'er Norder wil) door de overheid betaalde 'Polenhotels' worden opgericht? Er is al lang en breed en overtuigend aangetoond dat de import van laaggeschoolde, laagbetaalde arbeid per saldo helemaal geen bijdrage levert aan de economie, integendeel. Jawel, de betrokken ondernemers worden er beter van, maar de lasten van de immigratie worden afgewenteld op de samenleving. Zoals dat eerder gebeurde met de gastarbeid van veertig jaar geleden. Een enkeling heeft bedacht dat het zo fijn is dat de komst van de Moelanders een drukkend effect heeft op de lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar we hebben het inzetten en het al dan niet uitbuiten van Moelanders helemaal niet nodig om die lonen te drukken. De kaartenbakken van de werklozeninstanties zitten immers boordenvol met laagopgeleiden, toevallig(?) veelal ook immigranten of hun kinderen. Er is dus arbeidsaanbod genoeg aan de onderkant, alleen wordt dat niet ingezet.

En dan is dit nog maar het begin. Nu al is de visumplicht voor de armste Balkanlanden opgeheven. Het geheel vrije personenverkeer zal volgen. De visumplicht voor de Turken wankelt en er zijn nog steeds Nederlandse politici die het bijna 70 miljoen inwoners tellende en islamitische Turkije lid van de Europese Unie willen maken.
En weer zullen er krokodillentranen worden gehuild.