Discriminatie, de geijkte kreet van Links

Het begrip discriminatie werd in 1971 in ons Wetboek van Strafrecht opgenomen nadat het oorspronkelijk door de voormalige Sovjet Unie (ja hoor !) in de Verenigde Naties werd ge´ntroduceerd. Mooi toch ? Helaas beseffen velen niet wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Eigenlijk is het immers een totalitaire ideologie die wordt opgelegd aan een democratische samenleving en die tot doel heeft de mensen weerloos en monddood te maken. Ieder politiek en sociaal meningsverschil kan voortaan immers vertaald worden in termen van discriminatie. Wij hebben dan ook te maken met een breed assortiment van linkse en ultralinkse pressiegroepen waartegen een maatschappelijke zelfverdediging onmogelijk wordt gemaakt. Het is namelijk niet de bedoeling dat deze wet tegen progressieve (?) mensen in stelling wordt gebracht!

Ook het begrip "discriminatie" wordt heden ten dage dus te pas en te onpas gebruikt. Alleen al het uitspreken van een mening over een bepaalde bevolkingsgroep wordt door sommigen al gezien als discriminatie terwijl het er totaal niks mee te maken heeft. Wat is dan wel echte discriminatie?

Echte discriminatie is het onthouden van rechten aan, of het anders behandelen van, bepaalde mensen of groepen mensen in een maatschappij.


Met het uiten van een mening beperk je deze rechten helemaal niet. Ook wordt door deze mening geen rechten aan mensen ontzegd.
Een liberale democratie moet zich onderscheiden door de vrijheid van meningsuiting. En die vrijheid behoort ook te gelden voor opinies die sommigen onwelgevallig zijn. Het benoemen van een kritische of onwelgevallige mening als zijnde discriminerend is dan ook volslage onzin.

Het misbruik van de term DISCRIMINATIE maakt(e) voor bepaalde mensen de weg vrij om allerlei plannen uit te voeren die tegen het voortbestaan van het Nederlandse volk gericht zijn, zonder dat men voor kritiek behoeft te vrezen.


Laat u dus nooit de mond snoeren of intimideren door het misbruik (door wie ook) van de hier behandelde begrip. Na het lezen van dit artikel weet u wel beter.