Wanneer pakken we de rovers?

 

Kamerleden, van links tot rechts, melden zich geagiteerd aan de microfoon, nadat de etterende buil van de Belastingdienst definitief was opengebarsten, omdat de dienst driekwart miljoen aangiften door zijn eigen computers had laten vernietigen. Dat zou wel eens ernstige gevolgen kunnen hebben voor de 'belastingmoraal', zo luidde de zorg. Ja, die belastingmoraal, dat was eigenlijk de grootste zorg van deze lieden.

 

Je zou het ook kunnen omdraaien. Wellicht is de belastingmoraal in Nederland wel te hoog. De meeste Nederlanders willen eigenlijk niet meer dan een procent of 15,16 aan belastingen betalen. Toch betalen ze zonder veel mokken 30,40 procent en meer. Over hun hele leven zelfs meer dan 50, of zelfs 55 procent. En dan zijn nog niet de verplichte pensioenafdrachten van en voor werknemers meegeteld. Het kan heel nuttig zijn, dat collectieve pensioensparen, maar feit is dat je er niet onderuit kunt. En dat is dus ook een soort belasting.

 

Het is eigenlijk verbijsterend dat het mogelijk is. Nederlanders kiezen politici die de op hen uitgebrachte stem in dank aanvaarden en de kiezers vervolgens de helft van hun inkomen afnemen. Dat wordt nog gewoon gevonden ook, want het zou een teken van beschaving zijn dat je zonder mokken je pas verdiende centen afgeeft aan de overheid. Maar is dat wel zo logisch en beschaafd? Het lijkt eerder de uitkomst van een lang en geraffineerd proces van volksverlakkerij, aangevuld met het stellen van voorbeelden en andere vormen van intimidatie.

 

Laten we niet vergeten dat in de negentiende eeuw alleen burgers die belasting betaalden ook stemrecht hadden. Honderd jaar geleden bedroeg de belastingdruk in Nederland nog maar zo'n 10 procent. Nog maar vijftig jaar geleden, bij de invoering van de AOW, waren er talloze Nederlanders die deze bejaardenuitkering met afschuw aan zagen komen, want dan moesten ze hun hand ophouden bij de overheid....

 

Anders gezegd: de gigantische greep die de overheid in de portemonnee van de burgers doet om de opbrengst deels zelf uit te geven en deels aan andere burgers cadeau te doen, is zeker in historisch perspectief helemaal niet vanzelfsprekend. Nu zou dat ook niet vanzelfsprekend moeten zijn, maar de veelgeprezen belastingmoraal heeft zo goed gewerkt dat er eigenlijk geen haan meer naar kraait. De domme Nederlandse burger is een murw gebeukte belastingbetaler. Hij weet niet beter meer, kan het niet eens meer overzien en laat zijn portemonnee willoos leegplukken.

 

Het afgeven van belastingen en premies gaat het meest geruisloos als je het ingewikkeld, ondoorzichtig en onduidelijk maakt. Zo komen dan ook de grootste bedragen binnen. De gemeentelijke belastingen wekken de meeste ergernis op, hoewel de ge´nde bedragen slechts een minimale fractie uitmaken van de totale belastingdruk. Maar die aanslag is overzichtelijk, is begrijpelijk, ligt gewoon op de deurmat en is dus ergerniswekkend.

 

Veel slimmer doet de overheid het met wat voorheen de loonbelasting heette, plus de premies voor werknemers en hun werkgevers. Die zijn verpakt in steeds onoverzichtelijker loonstrookjes, waar een gewoon mens geen wijs meer uit kan worden. Dat is handig voor de overheid: die belastingen en premies worden ge´nd door - en op kosten van - de werkgevers, wat de overheid veel werk uit handen neemt. En de lastenbrij is zo onoverzichtelijk, dat de meeste burgers het maar schouderophalend voor lief nemen. Daar werkt de zo hooggeprezen belastingmoraal het best.

 

Daarom is de belastingopstand die zich gelukkig aan het aftekenen is zo slecht nog niet. Het is helemaal niet zo verkeerd en misschien wel goed, dat de belastingmoraal een knauw krijgt door het aanhoudende gesukkel van de Belastingdienst. Het staat namelijk helemaal niet vast dat de overheid beter met uw en mijn centen omgaat dan we dat zelf doen. Dat wordt nu weer eens pijnlijk zichtbaar. Als een overheidsdienst, de grootste van allemaal, die opgericht is om geld weg te halen bij de burgers, niet eens in staat is om op een deugdelijke manier dat geld te innen, wat dan te denken van al die overheidsdiensten die dat geld weer uitgeven, rondpompen, herverdelen en ook nog eens deels naar het buitenland sluizen?

 

Dat wordt nog pregnanter, nu er een kabinet zit dat de lasten op van alles en nog wat, nu weer met een beroep op het vermeende broeikaseffect, verder zit te verhogen. De door de overmoedige overheid zelf uitgelokte belastingopstand komt dus precies op tijd. Laten we er niet te lang mee wachten. Bescherm uw beurs tegen de legale grijpgrage rovers.